ODLOK O PREPOVEDI OPRAVLJANJA STORITEV : KATERE STORITVE LAHKO OPRAVLJAM IN KATERE NE? – POVZETEK

 

 

Zaradi večje preglednosti smo pripravili pregled odgovorov (po abecednem vrstnem redu) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi z izvajanjem Odloka s katerim se začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka velja do njegovega preklica.

 

STORITEV LAHKO OPRAVLJAM? OPOMBE
AVTOVLEKA DA Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje storitev avtovleke in druge pomoči na cesti.

 

BAR V OKVIRU BENCINSKEGA SERVISA NE Bar ne predstavlja izjeme v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev v baru ni več dovoljeno izvajati. Bencinski servis pa je v skladu z odlokom izjema in je lahko še naprej odprt.

 

ČISTILNI SERVIS  (PRALNICE IN ČISTILNICE) DA- ZA PODJETJA V 2. členu Odloka ne določa za storitve čistilnih servisov, zato teh storitev ni dovoljeno izvajati. To pa ne velja za storitve čistilnega servisa, ki ga izvajate za podjetja.

 

DIMNIKARSKE STORITVE DA Dimnikarske storitve sodijo med druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato se lahko opravljajo, pri tem pa je treba paziti glede stikov in se zaščititi

 

DOSTAVNA SLUŽBA DA Dostavne službe predstavljajo izjemo, določeno v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev lahko izvajate še naprej.

 

DROGERIJE NE Drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena Odloka

 

FIZIOTERAPIJA V MASAŽNEM SALONU NE Masažne storitve in fizioterapija ne predstavljajo storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato so vaše storitve začasno prepovedane.

 

GRADBENIŠTVO (FASADE, NOTRANJA DELA,SLIKOPLESKARJI) DA – POGOJNO Lahko delajo če ni stikov z ostalimi, delodajalec pa mora zagotoviti ustrezno opremo da se prepreči okužba.

V primeru izvajanja montaže za podjetja se dejavnost lahko kljub odloku nadaljuje.

 

 

GRADBIŠČA, DELAVCI NA GRADBIŠČIH DA Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika). Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 

IZVAJANJE PSIHOLOŠKE POMOČI DA Odlok dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje, kar vključuje tudi izvajanje psihološke pomoči. Psihološka pomoč je namreč nujno potrebna za zdravje posameznikov. Predlagamo pa, da se pri izvajanju pomoči uporabi telekomunikacijska sredstva, saj je namen odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, kar pa lahko dosežemo le z omejevanjem stikov.

 

KMETIJSKE ZADRUGE DA Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

 

KOPIRNICE NE Kopirnice so vključene v prepoved, saj niso izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

 

LOKAL, KI JE REGISTRIRAN KOT NPR. PEKARNA ALI TRGOVINA, VENDAR JE TUDI OKREPČEVALNICA

 

NE Izjemo je treba razlagati ozko in se tako nanaša zgolj na prodajalne z živili, zato podjetij, ki dejansko opravljajo gostinske storitve (lokali, restavracije, okrepčevalnice, ponudniki hitre hrane) ni možno uvrstiti med izjemo, ne glede na njihovo morebitno drugačno klasifikacijo.

 

MENZE V TOVARNAH DA Odlok dopušča dopušča delodajalcem, da še naprej zagotavljajo prehrano za svoje delavce, vendar morajo upoštevati vsa priporočila NIJZ.

 

MESNICE DA Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

 

MONTAŽERJI NE Odlok ne določa izjema za montažne storitve, zato montaža, ki se izvaja ni dopustna, razen če gre za zagotavljanje nujnih opravil oziroma, če je mogoče zagotoviti, da ni stikov. V primeru izvajanja montaže za podjetja se dejavnost, kljub odloku, lahko nadaljuje.

 

NAROČILO HRANE PREKO SPLETA DA Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. 

 

NASTANITVE NA TURISTIČNI KMETIJI NE Začasna prepoved
NEPREMIČNINSKI POSREDNIK – OGLEDI STANOVANJ NE Odlok ne določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.

 

ODDAJANJE AVTOMOBILOV V NAJEM NE Ne spada med izjeme od začasne prepovedi.

 

 

OPTIKE NE  Odlokom je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, ki jih določa 2. člen odloka, to so: prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

 

PEKARNE DA Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

 

POKOP UMRLIH OSEB DA Odlok dopušča ponujanje in prodajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Svetujejo se pogrebi v družinskem krogu.

 

PRODAJA IZDELKOV NA TURISTIČNI KMETIJI DA Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

PRODAJA PO SISTEMU “TAKE AWAY” IN “DRIVE IN” NE IN DA Pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

 

PRODAJA SADIK ZA ZELENJAVO V CVETLIČARNI NE Kot izjema so določene prodajalne, ki imajo program vrt in kmetijstvo v prodajalni, zato vaša dejavnost ni dovoljena. Dovoljena pa je prodaja in dostava aranžmajev na pokopališče v primeru pokopa pokojnika, pri čemer je treba zagotoviti, da ne prihaja do neposrednega stika s potrošniki. Poleg tega pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 

PRODAJALNE S PREHRANSKIMI DODATKI NE V skladu z odlokom so izjema od prepovedi le prodajalne z živili in kmetijske prodajalne, kar pomeni da prodajalne s prehranskimi dodatki niso vključene med izjeme od prepovedi.
PRODAJALNE ZA MALE ŽIVALI NE

DA od 21.3.2020 od 00.00 ure

Odlok prepoveduje tudi prodajo v prodajalnah za male živali, zato te prodajalne ne bodo odprte. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

GLEJ:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

PRODAJANJE ŽIVIL NA TRŽNICI DA Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba, itd.). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v drugih nakupovalnih središčih.

 

SERVIS ZA POPRAVILO TRAKTORJEV DA Odlok se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

 

SERVIS ZA POPRAVILO VOZIL DA – NUJNO POTREBNE STORITVE Ker je javni prevoz začasno prepovedan, je dovoljeno v avtomehaničnih delavnicah in servisih izvajati le nujno potrebne storitve, torej tiste, brez katerih bi bilo ogrožena prometna varnost, pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

 

TRGOVINA S TEHNIČNIM BLAGOM, VRTNI PROGRAM DA – SPLETNA IN DOSTAVA NA DOM Prodaja tehničnega blaga v skladu z odlokom ni izjema od začasne prepovedi in ga v trgovinah s tehničnim blagom ni dopustno prodajati neposredno potrošnikom. Še vedno pa je dovoljena spletna prodaja in dostava na dom.

V skladu z Odlokom je program vrt in kmetijstvo izjema od začasne prepovedi in se lahko prodaja.

 

UPRAVNIK DA Odlok dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kam sodijo tudi storitve upravljanja.

 

VETERINARSKE STORITVE DA Odlok dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje. Odlok torej dopušča izvajanje veterinarskih storitev.

 

VINOTEKE NE
VULKANIZERSKE STORITVE DA ZA PODJETJA Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).

 

ZLATARNE NE  Odlokom je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, ki jih določa 2. člen odloka, to so: prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

 

ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE NE

 

VIR: https://www.gov.si/novice/2020-03-16-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/##STOPkoronavirus##STOPkoronavirus  

na dan 17.3.2020

Izjeme dopisane skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Povzetek:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji na splošno določa:

 • prepovedano je ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom
 • NE omejuje ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji
 • NE prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. Ter
 • NE posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem.
 • dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom.

Izjeme so:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Od 21.3.2020 od 00.00 ure še :

 • – prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji
 • – prodajalne s hrano za živali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja