Naši partnerji ali družinski člani so naši najpomembnejši sopotniki skozi življenje.

Spori s tako bližnjimi osebami so posledično lahko še posebej uničujoči, sploh kadar nas pripeljejo do sodišča.

Suhoparne zakonske določbe, ki popolnoma izločijo človeški faktor, vse skupaj še dodatno poslabšajo. S prihodom na sodišče obe strani izgubita moč kreiranja in sooblikovanja rešitve, in se le borita ena proti drugi, kljub dejstvu, da sta onidve tisti, ki bosta morali odločitev sodišča izvrševati v vsakdanjem življenju in jo živeti. Naša družinska mediacija poskrbi, da spor zgladite bistveno hitreje, predvsem pa z veliko manj stresa.

Teme družinskih mediacij
 • Skrbništvo nad otroki, stiki
 • Določitev preživnine
 • Razdelitev premoženja po razpadu zakonske zveze/zunajzakonske skupnosti
 • Uporaba stanovanja/hiše, po razhodu
 • Izbira srednje šole
 • Uporaba hiše v kateri živi več generacij
 • Vlaganja v hišo, ki je last mame/očeta/dedka/babice
 • Spori med brati in sestrami
 • Spori s starimi starši
Udeleženci družinskih mediacij:
 • partnerja
 • starši in otroci
 • bodoči dediči
 • stari starši
 • sorodniki
Posebnosti družinskih mediacij
Pri družinski mediaciji je posebej pomembno, da upoštevamo način življenja družine. Poskrbimo, da je mediacijski dogovor skladen z Družinskim zakonikom in drugo področno zakonodajo. Dogovor zapišemo jasno in strokovno, s sodelovanjem in povezovanjem strokovnjakov s posameznih področij pa lahko ustrežemo željam tudi najzahtevnejših strank.
IDENTITETA PRAVO

Rešitev spora, na
katerega imam vpliv.