Skip links

Domov » Mediacije » Mediacija: pogosta vprašanja

Mediacija: pogosta vprašanja

Mediacije

Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov. Je strukturiran način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe. Ta s svojim delovanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki spor rešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti z vidika prihodnjega sodelovanja.

 • Soglasje k pristopu k mediaciji je prostovoljno,
 • umik soglasja kadarkoli,
 • stranki sodelujeta pri pripravi in oblikovanju dogovora,
 • mediator pri vodenju mediacije upošteva dinamično življenje in okoliščine,
 • mediator ne odloča,
 • v mediaciji se išče rešitev za prihodnost,
 • mediacija je zaupen postopek in se pridobljene informacije ne smejo uporabiti  v morebitnem kasnejšem sodnem postopku,
 • če se nam ne uspe dogovoriti z mediacijo, lahko spor še vedno nadaljujemo na sodišču,
 • zastaralni in preksluzivni roki v času mediacijskega postopka, ne tečejo.
 • Cenejša kot sodni spor,
 • ohranja dober odnos strank vnaprej,
 • sporazumna rešitev spora,
 • obširnejše in stabilnejše rešitve,
 • hitrost reševanja,
 • zaupnost,
 • manjši stroški,
 • rešuje vsa odprta vprašanja,
 • boljše razumevanje zadeve,
 • izboljša odnose med sprtima strankama,
 • prilagodljivost,
 • sodelovanje sprtih strank pri reševanju spora.
 • Reševanje družinskih sporov,
 • spore med dediči,
 • spore med sosedi,
 • spore med poslovnimi partnerji,
 • vse spore, pri katerih je pomembna ohranitev odnosa.
 • Kadar gre za pravna vprašanja in neenotno sodno prakso.

Najdi pot, ne izgovor.

Return to top of page