Skip links

Pravne rešitve

Izzivi iz področja prava zahtevajo izkušnje.

Zagovarjamo celostne rešitve, zato smo najboljši pri obsežnejših dolgoročnih sodelovanjih in kompleksnejših zadevah. Ker pa včasih v mozaiku do končne rešitve manjka le ena storitev, vam ponujamo nabor najpogostejših.

KONTAKT

sestava in/ali pregled pogodb
sestava oporok
svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (legalizacije, prodaja oziroma nakup nepremečine, razlaga prostorskih aktov, pridobivanje dokumentacije …)
pomoč pri urejanju zadev na občini/upravni enoti

Način dela z javnimi zavodi

Sodelovanje:

dolgoročna celostna svetovanja,
izdelava pravnih mnenj,
sestava in/ali pregled pogodb,
delovno pravo za delodajalce (sistemizacije, kadrovski načrti, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, svetovanja …),
sodelovanje s sindikati (pravna mnenja, podpora in svetovanje pri izvedbi postopkov, sestavi aktov, sodelovanje na sestankih …),
priprava aktov (statuti, pravilniki, navodila …),
urejanje delovnih razmerij v javnem sektorju,
svetovanje/izvedba javna naročila,
svetovanje pri vodenju upravnega postopka,
svetovanja/izvedba postopka javno-zasebnega partnerstva,
sodelovanje in pomoč pri pripravi postopkovnikov za vodenje sej organov zavoda.

pravno svetovanje o posameznem problemu,
sestava in/ali pregled pogodb,
delovno pravo s poudarkom na upoštevanju zakonodaje javnih uslužbencev (sistemizacije, kadrovski načrti, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, svetovanja …),
priprava aktov javnega prava (odloki, statuti, pravilniki, navodila …),
svetovanje pri vodenju upravnega postopka,
javna naročila,
javno-zasebno partnerstvo.

pravno svetovanje o posameznem problemu,
sestava in/ali pregled pogodb,
svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (legalizacije, prodaja/nakup nepremečine, razlaga prostorskih aktov, pridobivanje dokumentacije …),
delovno pravo za delodajalce (sistemizacije, kadrovski načrti, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, svetovanja …),
priprava splošnih aktov podjetja,
svetovanje/sodelovanje na sestankih,
svetovanje/sodelovanje pri pogajanjih,
javna naročila (prijave na razpise, svetovanje/zastopanje med postopkom …)
javno-zasebno partnerstvo,
zastopanje in svetovanje v inšpekcijskih postopkih.

Dolgoročna sodelovanja

Dogovorjene cene oziroma vrednost naših storitev vrednotimo skupaj z vami. Za bolj jasen vpogled v naše delo smo na podlagi izkušenj pripravili možnost tipskega sodelovanja v obliki dolgoročnih paketov.

Return to top of page