Zagovarjamo celostne rešitve, zato smo najboljši pri obsežnejših dolgoročnih sodelovanjih in kompleksnejših zadevah.

Ker pa včasih v mozaiku do končne rešitve manjka le ena storitev, vam ponujamo nabor najpogostejših.

 • sestava in/ali pregled pogodb
 • sestava oporok
 • svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (legalizacije, prodaja oziroma nakup nepremičnine, razlaga prostorskih aktov, pridobivanje dokumentacije …)
 • pomoč pri urejanju zadev na občini/upravni enoti
 • pravno svetovanje o posameznem problemu,
 • sestava in/ali pregled pogodb,
 • svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (legalizacije, prodaja/nakup nepremičnine, razlaga prostorskih aktov, pridobivanje dokumentacije …),
 • delovno pravo za delodajalce (sistemizacije, kadrovski načrti, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, svetovanja …),
 • priprava splošnih aktov podjetja,
 • svetovanje/sodelovanje na sestankih,
 • svetovanje/sodelovanje pri pogajanjih,
 • javna naročila (prijave na razpise, svetovanje/zastopanje med postopkom …)
 • javno-zasebno partnerstvo,
 • zastopanje in svetovanje v inšpekcijskih postopkih.

Dolgoročna sodelovanja

Dogovorjene cene oziroma vrednost naših storitev vrednotimo skupaj z vami. Za bolj jasen vpogled v naše delo smo na podlagi izkušenj pripravili možnost tipskega sodelovanja v obliki dolgoročnih paketov.

OSNOVNO
 • Dokumenti – posredovanje tipskih dokumentov
 • Svetovanje – svetovanje s področja kadrovskih zadev/priprave pogodb (s področja delovnega prava, obligacijskega prava, stvarnega prava …) /priprave pravnega mnenja/priprave na sestanek/sodelovanje pri pogajanjih
 • Nasveti – 10 nasvetov mesečno po telefonu ali v obliki odgovora na elektronsko pošto do največ 5 ur na mesec (obračuna se vsake začete 0,5 ure)
 • Sodelovanje na sestankih v primeru letne pogodbe – 1 krat sodelovanje na sestanku v trajanju do največ 1 ure v letu, za katero je sklenjena pogodba
CELOVITO
 • Dokumenti – posredovanje tipskih dokumentov
 • Svetovanje – svetovanje s področja kadrovskih zadev/priprave pogodb (s področja delovnega prava, obligacijskega prava, stvarnega prava …)/ priprave pravnega mnenja/priprave na sestanek/sodelovanje pri pogajanjih
 • Nasveti – 30 nasvetov mesečno po telefonu ali v obliki odgovora na elektronsko pošto oziroma svetovanje do največ 20 ur na mesec (obračuna se vsake začete 0,5 ure)
 • Sodelovanje na sestankih – 1 krat pomoč pri pripravi na sestanek ali sodelovanje na sestanku v trajanju do največ 2 ur na mesec
 • Izobraževanje zaposlenih v primeru letne pogodbe – 1 krat izobraževanje za zaposlene/uporabnike na temo, ki jo izbere naročnik v trajanju 4 ur