Teme
 • ožja družina (oče, mama, otroci)
 • partnerstvo
 • sestavljene družine
 • dedovanje
 • medgeneracijska razmerja
 • spori med brati in sestrami
Udeleženci
 • partnerja
 • starši in otroci
 • bodoči dediči
 • stari starši
 • sorodniki
Posebnosti

"RESET - Z novim znanjem v drugačno prihodnost" je preplet dveh pristopov, ki stremita k istemu cilju. Z enim pristopom dosežemo bistveno globje vpoglede v situacijo, z drugim pa implementacijo prepoznav in spoznanj v vsakdanje življenje. Končni cilj pa je, da znovim pogledom na trenutno situacijo zaživimo dugačno prihodnost.

Produkt je nastal v sodelovanju z ANDREJ UDOVČ – Zavod Center.