Sosed je lahko naš najboljši prijatelj ali najhujši sovražnik.

Kadar oseba s katero enostavno ne najdemo skupnega jezika, živi samo čez živo mejo, se naše življenje lahko zoprno zaplete.

Kaj šele, kadar živimo v bloku in je takih sosedov več. Nastane lahko nešteto sporov, rešitve pa ni na vidiku. Na pomoč priskoči sosedska mediacija.

Teme sosedskih mediacij:
  • Mejni spori
  • Uporaba skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih
  • Parkiranje
  • Uporaba dovozov
  • Služnosti
Udeleženci sosedskih mediacij:
  • sosedje
  • sosedje v večstanovanjskih stavbah
Posebnosti sosedskih mediacij
Pri sosedski mediaciji več udeležencev lahko več sporov rešuje hkrati, ker se tičejo vseh. To storimo s t. i. večpartitno pogodbo, ki uradno poskrbi za rešitev spora med več kot dvema osebama naenkrat.
IDENTITETA PRAVO

Rešitev spora, na
katerega imam vpliv.