OSNOVNI PAKET – ZA OBČASNI POSVET
  • Dokumenti – posredovanje tipskih dokumentov
  • Svetovanje – svetovanje s področja kadrovskih zadev/priprave pogodb (s področja delovnega prava, obligacijskega prava, stvarnega prava …) /priprave pravnega mnenja/priprave na sestanek/sodelovanje pri pogajanjih
  • Nasveti – 10 nasvetov mesečno po telefonu ali v obliki odgovora na elektronsko pošto do največ 5 ur na mesec (obračuna se vsake začete 0,5 ure)
  • Sodelovanje na sestankih v primeru letne pogodbe – 1 krat sodelovanje na sestanku v trajanju do največ 1 ure v letu, za katero je sklenjena pogodba
Želim ponudbo
MAKSI PAKET – VEDNO Z VAMI
  • Dokumenti – posredovanje tipskih dokumentov
  • Svetovanje – svetovanje s področja kadrovskih zadev/priprave pogodb (s področja delovnega prava, obligacijskega prava, stvarnega prava …)/ priprave pravnega mnenja/priprave na sestanek/sodelovanje pri pogajanjih
  • Nasveti – 30 nasvetov mesečno po telefonu ali v obliki odgovora na elektronsko pošto oziroma svetovanje do največ 20 ur na mesec (obračuna se vsake začete 0,5 ure)
  • Sodelovanje na sestankih – 1 krat pomoč pri pripravi na sestanek ali sodelovanje na sestanku v trajanju do največ 2 ur na mesec
  • Izobraževanje zaposlenih v primeru letne pogodbe – 1 krat izobraževanje za zaposlene/uporabnike na temo, ki jo izbere naročnik v trajanju 4 ur
Želim ponudbo