Skip links

Mediacije

Rešitev spora na katerega imam vpliv.

Mediacije-white

Povprečen človek s sodišči nima pretirano bogatih izkušenj. Osnove prava in zakonodaje večina ljudi pozna iz televizijskih nadaljevank ali odvetniških filmov. Zato je nekaj povsem normalnega, da posameznika nenadno neposredno soočenje s pravnim sistemom lahko spravi iz tira. V sodne spore se lahko zapletemo tudi z bližnjimi, pa naj bodo to prijatelji, poslovni partnerji, sosedje ali celo člani ožje družine.

Suhoparne zakonske določbe, ki iz spora popolnoma izločijo človeški faktor, vse skupaj še dodatno poslabšajo. S prihodom na sodišče obe strani izgubita moč kreiranja in sooblikovanja rešitve, ampak se le borita ena proti drugi, kljub dejstvu, da sta onidve tisti, ki bosta morali odločitev sodišča izvrševati v vsakdanjem življenju in jo živeti.

Z mediacijo do konsenzualne rešitve

Kljub sporu si obe strani nemalokrat želita ohraniti dobre odnose in še naprej živeti skladno s svojim življenjskim slogom, vzpostavljenimi rutinami ter nenazadnje prepričanji in vrednotami. Na tem mestu na pomoč priskoči mediacija. To je oblika alternativnega reševanja sporov, kjer nam strukturirano pomaga nevtralna tretja oseba. Ta s svojim delovanjem pomaga doseči sporazum, ki spor rešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti z vidika prihodnjega sodelovanja. Z mediacijskimi tehnikami, proučevanjem konflikta, proučevanjem psihologije posameznika ter študiranjem pravnih norm, ki omogočajo oblikovanje takšnega dogovora, da bo lahko zapisan tudi v neposredno izvršljivem notarskem zapisu in bo tako pridobil enako »moč« kot sodba sodišča, mediator služi cilju, ki je približan željam obeh strani.

KONTAKT

Prijateljska vez med sodiščem in nami

V nevtralnem, prijetnem okolju mediator vzpostavlja zaupanje med njim in obema strankama. S pomočjo umirjenega pogovora konflikt bledi, mediacija pa kljub morda bolečemu spominu omogoči boljše odnose in mirnejše življenje. Izkušnjo lahko nadgradimo s sodelovanjem in povezovanjem strokovnjakov s posameznih področij. Na ta način pripomoremo k še boljši in celovitejši rešitvi. Dober mediator se prilagodi vsaki stranki posebej in ji zagotovi, da bo njeno življenje po sporu potekalo kar se da po ustaljenih tirnicah. Togo obličje sodstva s pomočjo mediacije lahko dobi bolj človeški obraz in s tem olajša življenje v teh neprijetnih trenutkih.

Najdi pot, ne izgovor.

Return to top of page