Povprečen človek s sodišči nima pretirano bogatih izkušenj. Osnove prava in zakonodaje večina ljudi pozna iz televizijskih nadaljevank ali odvetniških filmov. Zato je nekaj povsem normalnega, da posameznika nenadno neposredno soočenje s pravnim sistemom lahko spravi iz tira. V sodne spore se lahko zapletemo tudi z bližnjimi, pa naj bodo to prijatelji, poslovni partnerji, sosedje ali celo člani ožje družine.

Suhoparne zakonske določbe, ki iz spora popolnoma izločijo človeški faktor, vse skupaj še dodatno poslabšajo. S prihodom na sodišče obe strani izgubita moč kreiranja in sooblikovanja rešitve in se le borita ena proti drugi, kljub dejstvu, da sta onidve tisti, ki bosta morali odločitev sodišča izvrševati v vsakdanjem življenju in jo živeti.

prijateljska_vez_med_sodiscem
Kaj je mediacija?
Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov. Je strukturiran način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe. Ta s svojim delovanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki spor rešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti z vidika prihodnjega sodelovanja.
Značilnosti mediacije
 • soglasje k pristopu k mediaciji je prostovoljno,
 • umik soglasja kadarkoli,
 • stranki sodelujeta pri pripravi in oblikovanju dogovora,
 • mediator pri vodenju mediacije upošteva dinamično življenje in okoliščine,
 • mediator ne odloča,
 • v mediaciji se išče rešitev za prihodnost,
 • mediacija je zaupen postopek in se pridobljene informacije ne smejo uporabiti v morebitnem kasnejšem sodnem postopku,
 • v primeru neuspešnega dogovora z mediacijo lahko spor še vedno nadaljujemo na sodišču,
 • zastaralni in prekluzivni roki v času mediacijskega postopka ne tečejo.
Zakaj je mediacija najboljši način reševanja sporov?
 • cenejša kot sodni spor,
 • ohranja dober odnos strank v bodoče,
 • sporazumna rešitev spora,
 • obširnejše in stabilnejše rešitve,
 • hitrost reševanja,
 • zaupnost,
 • manjši stroški,
 • rešuje vsa odprta vprašanja,
 • boljše razumevanje zadeve,
 • izboljša odnose med sprtima strankama,
 • prilagodljivost,
 • sodelovanje sprtih strank pri reševanju spora.
Za katere vrste sporov je najbolj primerna?
 • reševanje družinskih sporov in sporov med dediči,
 • spore med sosedi,
 • spore med poslovnimi partnerji,
 • vse spore, pri katerih je pomembna ohranitev odnosa.
Kdaj ni primerna?

Kadar gre zgolj za pravna vprašanja. Mediacija tudi ni primerna za reševanje sporov, kjer je prisotno nasilje ali je sum storitve kaznivega dejanja.