“POMAGAMO SOUSTVARJATI KREATIVEN, STRPEN, SPOŠTOVANJA POLN IN ODPRT ŠOLSKI PROSTOR,KI SPODBUJA KAKOVOSTNE MEDSEBOJNE ODNOSE, KULTURNI DIALOG IN POZITIVNO KOMUNIKACIJO.”


Teme mediacij v šoli
  • odnosi znotraj šolskega kolektiva
  • izboljšanje odnosov in komunikacije s starši
  • teme po dogovoru
Udeleženci
  • učitelji
  • vodstvo šole
  • starši učencev
  • ostali zaposleni na šoli
  • učenci