Ustanoviteljica in idejna vodja znamke Identiteta in pravo je Tanja Antonič Svetina.

Zakaj Identiteta in pravo?

“Ker verjamem v celostne rešitve in ne zgolj pravne storitve,” pove Tanja.

Tanja Antonič Svetina je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje znanje potrdila tudi z opravljenim pravniškim državnim izpitom, največ znanja in izkušenj pa je pridobila ravno z različnimi uspešno opravljenimi projekti. O njenem širokem spektru znanja in izkušenj pričajo že zgolj naslednji izmed več projektov, pri katerih je sodelovala:

  • revitalizacija območja Fiprom Jesenice,
  • preoblikovanje Lekarne Plavž,
  • ustanavljanje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in kasneje njeno preoblikovanje v Fakulteto za zdravstveno nego,
  • uspešno večletno sodelovanje z javnimi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture ter socialnega varstva – med drugim je več let stalno sodelovala z Domom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice.
Specifično pravno znanje Tanja izkazuje tudi z uspešno rešenimi spori pilotov Slovenske vojske ter s svetovanjem zaposlenim tako v Slovenski vojski kot tudi v javni upravi. V zadnjih letih se aktivno in s srcem posveča mediacijskim postopkom in je aktivna mediatorka na listi Slovenskega zavarovalnega združenja in na listi centrov za socialno delo v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V sklopu znamke Identiteta in pravo je ustanovila tudi mediacijski center, in sicer z vizijo povezovati mediatorje različnih profilov, ki bodo strankam nudili najboljšo podporo pri reševanju sporov.

V zadnjih letih se aktivno in s srcem posveča mediacijskim postopkom in je aktivna mediatorka na listi Slovenskega zavarovalnega združenja in na listi centrov za socialno delo v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V sklopu znamke Identiteta in pravo je ustanovila tudi mediacijski center, z vizijo povezovati mediatorje različnih profilov, ki bodo strankam nudili najboljšo podporo pri reševanju sporov.

Tanja se vseskozi izobražuje, tako formalno kot tudi neformalno, in prav kombinacija znanj in načina dela jo dela edinstveno pri iskanju rešitev. Verjame v odnose in verjame, da so urejeni odnosi temelj uspešnega in mirnega življenja, zato se je posvetila prav njim. Nudi varno okolje za vse, ki so se pripravljeni soočiti s sabo, narediti spremembe, urediti odnose najsi bo v vlogi starša, partnerja, soseda, zaposlenega ali vodilnega v podjetju oziroma organizaciji. Odnosi so pomembni in cilj je postaviti temelje za prihodnost. Če pri tem stranka potrebuje še izdelavo formalnih pravnih aktov, kot so pogodbe, pravilniki, sklepi in ostalo, poskrbi skupaj s sodelavci tudi za to.

Tanja pravi:

“Tukaj sem, da vam pomagam do najboljše rešitve. Spremembe so del našega življenja, trdna opora in podpora v času sprememb pa neprecenljiva, zato smo s strokovnjaki z različnih področij tu za vas z odlično kombinacijo znanj in izkušenj.”