fbpx

Skip links

O MENI

Že kot študentka sem začutila, da je pravo poklicna pot, ki najbolje zadosti mojim željam. Za izzivi sem najprej stikala na pravni fakulteti v Ljubljani, kjer sem področje spoznala z različnih vidikov, pridobila širino, predvsem pa sem se naučila, kako se soočajo različna stališča. Za te izkušnje sem hvaležna še danes.

Prva zaposlitev

Takoj po uspešnem zagovoru diplome na Pravni fakulteti v Ljubljani sem se zaposlila na Občini Jesenice. Začela sem z manjšimi projekti, vendar so tam kmalu uvideli, da so moji apetiti večji. Vključili so me v vse glavne projekte občine, kot so bili ustanavljanje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in kasneje njeno preoblikovanje v Fakulteto za zdravstvo, revitalizacija območja Fiprom in prenova Športne dvorane Podmežakla. Moj osnovni nagon nenehnega iskanja izzivov me je istočasno vodil v sodelovanje tudi z več javnimi zavodi, kjer sem pridobila povsem drugačne izkušnje.

Sodniško pripravništvo in državni pravni izpit

Lokalno okolje je sicer zelo prijetno, vendar ima svoje okvirje. Zanimalo me je pravo v širšem kontekstu, zato sem v letu 2011 opravila enoletno sodniško pripravništvo – deloma na Okrožnem sodišču Koper in deloma na Okrožnem sodišču Kranj. Sledil je pravniški državni izpit, ki sem ga iz »to do lista« črtala leto kasneje.

Sama svoja šefica

Ker ne verjamem v to, da »se nekaj ne da« sem se leta 2016 podala na samostojno pot in zapustila varno službo za nedoločen čas. Obožujem svoje delo in nove izzive, zato se veselim sodelovanja z vsemi, ki imajo ideje, željo in vizijo. Da združimo moči in delujemo v smeri napredka in boljšega jutri za nas in za vse naše prihodnje generacije.

Izkušnje in izobrazba

Za menoj je 15 let dela poklicne pravnice, nabrala pa sem prav toliko let izkušenj s področja problematike lokalnih skupnosti. V tem času sem se specializirala za javne zavode, za mano je več uspešnih projektov s področja koncesij, prvi v Sloveniji pa smo uspešno zaključili tudi postopek preoblikovanja zasebne lekarne v d.o.o. Na svoji samostojni poti uvajam novosti pri celostni obravnavi problematike v podjetjih in javnih zavodih, hkrati pa sem dovolj samozavestna, da lahko prevzamem vodenje in koordinacijo večjih (tudi milijonskih) projektov. Po poklicu sem univerzitetna diplomirana pravnica, profesionalna mediatorka in mediatorka v gospodarskih in potrošniških sporih, med nazive pa štejem tudi specialistko za pogajanja.

Return to top of page