Želite izpeljati občinski projekt, pa z uradniki ne najdete skupnega jezika?

Ste se znašli na nasprotni strani in se vam obeta tožba nezadovoljnega občana?

Ne najdete skupnega jezika glede meje s sosednjo občino ali skupnimi javnimi zavodi? Naj vam pomaga mediacija v lokalnih skupnostih.

Teme mediacij lokalnih skupnosti – občinske mediacije:
  • Skupni javni zavodi
  • Skupni projekti občanov in občine
  • Skupno premoženje več občin
  • Razdelitev premoženja
  • Ceste
  • Skupni javni zavodi
Udeleženci mediacij lokalnih skupnosti:
  • občine
  • prebivalci občine
  • javni zavodi
Posebnosti mediacij lokalnih skupnosti – občinskih mediacij
Pri občinski mediaciji smo zaradi zakonodaje malce omejeni z rešitvami, zato je še večji izziv skleniti dogovor, predvsem pa najti skupni jezik med stranema, ki zasledujeta skupne cilje in skušata izpeljati skupne projekte.
IDENTITETA PRAVO

Rešitev spora, na
katerega imam vpliv.