V zadnjih letih je delo večinoma potekalo od doma. Ljudje se vračajo v kolektive spremenjeni, delovne navade so drugačne, delovno okolje zahteva prilagoditve. Spremembe in stres na delovnem mestu velikokrat pripeljejo do konfliktov med sodelavci ali med vodji in delavci.

Z mediacijo na delovnem mestu poskrbimo, da mediator kot nevtralna oseba pomaga pri rešitvi spora. Vodja oziroma direktor lahko usmerja energijo v napredek in uresničevanje vizije podjetja in ne izgublja energije z reševanjem konfliktov, hkrati pa ohrani svojo nevtralnost in ne posega v konflikt.

Teme:
  • Spori med sodelavci
  • Spori med delavci in vodji 
  • Spori med vodji različnih oddelkov
Udeleženci:
  • delavci v podjetju
  • uslužbenci v javni upravi
  • zaposleni v javnih zavodih
Posebnosti:

Posebnost mediacij na delovnem mestu je ta, da morajo biti vsi mediacijski dogovori usklajeni z direktorjem podjetja oziroma ustanove. Mediacijski dogovor mora biti usklajen tudi z internimi akti oziroma zakonodajo, ki ureja področje javnih uslužbencev, v kolikor se mediacija izvaja v okviru javnega sektorja.

IDENTITETA PRAVO

Rešitev spora, na
katerega imam vpliv.