V okviru našega podjetja je zaživel Mediacijski center.

Uspeli smo povezati strokovne, profesionalne in zavzete mediatorje, ki s širokim spektrom znanj iščejo nepristranske rešitve, ki posamezniku omogočajo boljši jutri in kvalitetnejše življenje.

Posebnost je celovit in oseben pristop, v duhu mirne rešitve nastale sporne situacije, ki se z dogovorom nadgrajuje v uspešne zgodbe obiskovalcev naših mediacij.

Vabljeni vsi, ki se srečujete z življenjskimi izzivi, ki se s konflikti še bolj poglabljajo. Lahko vam pomagamo pri reševanju družinskih sporov, medsosedskih sporov, sporov na delovnem mestu. 

Torej, ne zamudite priložnosti, da si brez dolgih in zahtevnih sodnih postopkov uredite svojo težavo ali izboljšate odnos, saj je postopek mediacije usmerjen v prihodnost, ne v preteklost, in za vas prinaša dolgotrajno rešitev.

Spori so del življenja. Vse polno jih je. V Mediacijskem centru pa smo prepričani, da skorajda ne obstaja zadeva, ki je ne bi veljalo poskusiti rešiti z mediacijo, kot najpogostejšo obliko reševanja sporov.

Primeri uspešnih poskusov mediacije potrjujejo naše razmišljanje, zato ne odlašajte, pokličite.