ALI DELODAJALEC LAHKO ODREDI DELO NA DRUGEM KRAJU?

Da.

V primeru izjemnih okoliščin lahko delodajalec odredi opravljanje dela na drugem kraju  (169. člen ZDR-1).

Zakon določa, da v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta in/ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Glede na navedeno, lahko delodajalec enostransko, brez soglasja delavca, odredi drugo delo in/ali kraj opravljanja dela (npr. delo na domu), dokler trajajo takšne okoliščine.

Obveznost lahko traja le začasno, in sicer dokler trajajo tokoliščine in so podani pogoji po 169. členu ZDR-1. Poleg tega mora biti sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Delodajalci morajo biti pozorni na določbe  ZVZD-1, na podlagi katerih je je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere za delo ne glede na delo in kraj, kjer delavec opravlja delo (glede na izredne razmere in utemeljene razloge pa v večih primerih zradi nujnosti ne bo mogoče zagotoviti, kar je razumljivo).

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja