ALI DELODAJALEC LAHKO ODREDI OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA BREZ SOGLASJA DELAVCA?

Da, možnost ureja ZDR-1 v tretjem odstavku 33. člena.

Ker gre za izjemo od pogodbenega urejanja delovnih razmerij, ZDR-1 z več vidikov omejuje to možnost.

Zakon določa, da v kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Torej izpolnjeni morajo biti pogoji:

 1. namen je ohranitev zaposlitve/zagotovitev nemotenega poteka delovnega procesa
 2. pisna odredba delodajalca
 3. razlogi:
  • začasno povečan obseg dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu,
  • začasno zmanjšan obseg dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja delavec,
  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Pravice delavca:

 1. delavec je dolžan opravljati ustrezno delo oziroma primerno delo (manjši delodajalci)
 2. največ tri mesece v koledarskem letu
 3. pripada mu plača, kot če bi opravljal svoje delo, če je to ugodnejše, sicer pa plača za delo, ki ga začasno opravlja.

Poudariti velja, da je  enostranska odreditev drugega dela pod zgoraj navedenimi pogoji dopustna le znotraj zakonsko oziroma s kolektivno pogodbo določenih omejitev. V vseh drugih primerih začasne ali trajne potrebe po opravljanju drugega dela mora delodajalec delavcu v podpis ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja