NOVA POGODBA ALI ANEKS K POGODBI O ZAPOSLITVI ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN? – ZA DELODAJALCE

ZDR-1 v 49. členu določa, da spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga tako delavec, kot tudi delodajalec. 

Zakon med dugim določa, da če se spremeni naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, se sklene nova pogodba o zaposlitvi. Če delodajalec torej delavcu določi delo na drgem delovnem mestu oziroma mu določi opravljanje druge vrste dela, je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, za katero pa je potrebno soglasje obeh pogodbenih strank. Enostransko, neodvisno od volje druge stranke, ni mogoče doseči spremembe pogodbe o zaposlitvi.

Če so spremembe kratkoročnega značaja, se za ta čas sklene pogodba za določen čas, pravice in obveznosti iz pogodbe za nedoločen čas, pa v tem času mirujejo.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja